niedziela, 24 sierpnia 2014

Zgłoszenie konkursowe


Oto zgłoszenie Gimnazjum nr 2 w Luboniu, jakie zostało wysłane na konkurs

(do konkursu zgłoszono wiele instytucji i osób prywatnych, wszystkie można zobaczyć tutaj )
Nasza szkoła ma wiele energii i zaangażowana jest w działania na rzecz środowiska. Razem ze szkołami partnerskimi z Europy realizujemy projekty Comenius związane z ekologią („Trzeba kultywować Europę nasz ogród” oraz „Działać dla przyszłości”) i w ich ramach podejmujemy akcje, które przyczyniają się do zmiany świadomości, zmiany w naszym otoczeniu, wyzwalają chęć działania. Zdobywamy wiedzę na temat wpływu działań człowieka na środowisko, związanych z tym zagrożeń dla fauny i flory, problemów związanych z pozyskiwaniem energii, rozwiązań stosowanych w budownictwie, w naszym życiu codziennym i dzielimy się tą wiedzą z innymi. Odwiedzcie nasze strony internetowe: http://ilfautcultiverleuropenotrejardin.blogspot.com/, http://reagirpourlavenir.blogspot.com/