poniedziałek, 23 marca 2015

Dzień Frankofonii w Slatinie


W tym roku Międzynarodowy Dzień Frankofonii, który przypada w dniu 20 marca, obchodziliśmy w czasie naszego pobytu w Slatinie (Rumunia) w związku z wizytą w ramach projektu Comenius. W tym dniu w Bibliotece Miejskiej odbył się konkurs recytacji poezji „Soiree de nacre”. Wybrane utwory poetyckie związane były z tematem „Człowiek i natura”. Naszą szkołę reprezentowała Joanna Targońska z kl. 3e, która przedstawiła wiersz Charles’a Baudelaire’a pt. „Correspondances”, a recytację poprzedziła prezentacja sylwetki autora przygotowana przez nauczyciela j. francuskiego (M. Madajczyk-Głowacką). Wykonanie Asi przypadło do gustu jury, które przyznało jej drugie miejsce w konkursie. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty sztuki Eugene’a Ionesco  „La cantatrice chauve” („Łysa śpiewaczka”) w języku francuskim w wykonaniu uczniów i nauczycieli z liceum Voltaire’a w Orleanie, a następnie prezentacji symboli związanych z Francją  oraz bretońskiego tańca ludowego w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej
W tym roku Międzynarodowy Dzień Frankofonii, który przypada w dniu 20 marca, obchodziliśmy w czasie naszego pobytu w Slatinie (Rumunia) w związku z wizytą w ramach projektu Comenius. W tym dniu w Bibliotece Miejskiej odbył się konkurs recytacji poezji „Soiree de nacre”. Wybrane utwory poetyckie związane były z tematem „Człowiek i natura”. Naszą szkołę reprezentowała Joanna Targońska z kl. 3e, która przedstawiła wiersz Charles’a Baudelaire’a pt. „Correspondances”, a recytację poprzedziła prezentacja sylwetki autora przygotowana przez nauczyciela j. francuskiego (M. Madajczyk-Głowacką). Wykonanie Asi przypadło do gustu jury, które przyznało jej drugie miejsce w konkursie. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty sztuki Eugene’a Ionesco  „La cantatrice chauve” („Łysa śpiewaczka”) w języku francuskim w wykonaniu uczniów i nauczycieli z liceum Voltaire’a w Orleanie, a następnie prezentacji symboli związanych z Francją  oraz bretońskiego tańca ludowego w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej.Z wizytą w Rumunii

Ostatnie już spotkanie w ramach wizyt partnerskich w projekcie Comenius „Réagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”) realizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu wraz ze szkołami z Rumunii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch odbywało się
w dniach 14-21 marca br. w rumuńskiej Slatinie. Gospodarzem była Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu".
Na spotkanie to udała się delegacja lubońskiego gimnazjum złożona z pięciorga uczniów
i dwóch nauczycielek ( Aleksander Konieczny, Oliwia Miłek i Joanna Targońska z kl. 3a, Antonina Kwiatkowska z kl. 3e i Jakub Ludwiczak z kl. 2g oraz pp. Paulina Hącia
i Magdalena Madajczyk-Głowacka).
W programie wizyty gospodarze zaplanowali m.in. zwiedzanie regionu w celu poznania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego , zakładów przemysłowych ( jednej
z największych w Europie hut aluminium – ALRO, oczyszczalni ścieków i kopalni soli), spotkanie z przedstawicielami władz miasta, którzy zaprezentowali działania na rzecz ochrony środowiska i planowane projekty na najbliższe lata. O zdrowym sposobie życia
i odżywiania się mówiła pani doktor, specjalistka w dziedzinie medycyny holistycznej. Odbyło się międzynarodowe sympozjum związane z tematyką projektu, na którym referaty
i prezentacje przedstawiali eksperci i jego uczestnicy. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu realizowała w grupach przydzielone zadania i podejmowała wspólnie z nauczycielami decyzje dotyczące form i sposobu realizacji jednego z końcowych produktów projektu – przewodnika zachowań proekologicznych. Jako że językiem projektu jest język francuski,
w dniu 20 marca, kiedy to na całym świecie obchodzony jest Dzień Frankofonii, zorganizowany został konkurs poetycki „Soirée de nacre”. Uczniowie recytowali utwory, których tematem wiodącym był człowiek i natura. Drugie miejsce w tym konkursie zdobyła Joanna Targońska z Gimnazjum nr 2 w Luboniu.
Zakwaterowanie w domach rumuńskich partnerów sprzyjało integracji, wzajemnemu poznawaniu się, obserwowaniu życia codziennego, odkrywaniu tradycji, komunikowaniu się w językach obcych. Projekt Comenius „Réagir pour l’avenir” finansowany jest z unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” i zostanie zakończony oraz podsumowany w końcu lipca 2015 r.
Więcej informacji na stronie http://reagirpourlavenir.blogspot.com

Powitanie
W drodze do Transylwanii
Zamek Bran


Oczyszczalnia ścieków w Slatinie
Skansen budownictwa ludowego
Monastyr Cozia z XIV w.
Asia - laureatka konkursu
Praca w grupach
Urząd Miasta Slatina
Wizyta w hucie aluminium
Tradycyjne tańce ludowe


środa, 11 marca 2015

Kierunek Rumunia!

Delegacja Gimnazjum nr 2 przygotowuje się do wyjazdu na ostatnie już spotkanie partnerów w projekcie Comenius ”Réagir pour l’avenir”, które odbędzie się w dniach 14-21 marca br. w Rumunii. Wyjazd ten, podobnie jak poprzednie, finansowany jest ze środków europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie”. Czeka nas trasa Luboń- Berlin- Bukareszt - Slatina.
W programie wizyty przewidziane są m.in. spotkania z ekspertami, warsztaty o tematyce ekologicznej, zwiedzanie Slatiny i regionu oraz zakładów przemysłowych, międzynarodowe sympozjum, konkurs recytatorski w ramach obchodów Dnia Frankofonii (20 marca), dyskusje i wspólna zabawa. Do Slatiny zjadą też nasi partnerzy z Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Miło będzie spotkać przyjaciół! Jak zwykle, obiecujemy  obszerne relacje po powrocie…P. Paulina, Aleksander, Jakub, Joanna, Antonina, p. Magdalena


piątek, 6 marca 2015