wtorek, 25 listopada 2014

Warsztaty świątecznych dekoracji z surowców wtórnychW pn.1.12 odbędą się warsztaty dekoracji wykonane na bazie surowców, które zwykle trafiają do kosza - szklane opakowania, tekturowe pudełka, drewniane skrzynki, stare gazety, butelki PET itp.

Zajęcia prowadzone przez panie Agatę Budzyńską i Annę Trąbałę. Szczegółowe informacje w grupie na Facebooku.

Wykonane przedmioty będą mogły stanowić piękne dekoracje szkoły, naszych domów czy być świątecznym upominkiem dla bliskich...Ilustr. http://mic.bloguepessoal.com

wtorek, 18 listopada 2014

Poznajemy historię... wody w kranie

W dniu 18 listopada w ramach projektu Comenius „Reagir pour l’avenir” grupa uczestników projektu oraz uczniów z kl.3a uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej zorganizowanej przez firmę Aquanet, która zajmuje się dostawą wody dla aglomeracji poznańskiej oraz oczyszczaniem ścieków już od 150 lat. 
Obejrzeliśmy stacje ujęcia wody z Warty i jej uzdatniania, stawy infiltracyjne na Dębinie oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości  Koziegłowy. Zobaczyliśmy, jak działają niektóre urządzenia i systemy, które zapewniają dostawę do naszych domów czystej wody i pozwalają na  bezpieczny dla środowiska powrót wód ściekowych do rzeki. Szczegółowe odpowiedzi przewodniczki, pracownicy Aquanetu, na pytania zaciekawionych uczniów w znacznym stopniu uporządkowały i wzbogaciły naszą wiedzę na temat drogi, jaką przebywa woda, z której korzystamy w naszych gospodarstwach domowych. Zapewne wielu z nas inaczej spojrzy teraz na strumień wypływający z kranu i znikający w otworze odpływowym!

Wirtualne zwiedzanie 
Centralnej Oczyszczalni ŚciekówGotowi na poznawanie (trochę zimno, ale dajemy radę...)

Stacja ujęcia wody

Budynek stacji

Jeden ze stawów infiltracyjnych

Stacja uzdatniania - odżelazianie wody

Biomonitoring - małże

Wskazania 8 małży reagujących na poziom zanieczyszczenia

Małże po 3 miesiącach wracają do stawu

Baseny filtracyjne

Woda przechodzi przez kolejne warstwy piasku i żwiru

Uczestnicy wycieczki z bobrem- symbolem akcji "Plusk"

Oczyszczalnia ścieków - hala krat

Zapach niezbyt miły...

Słuchamy i pytamy

Bioreaktory

Osadniki wtórne

Wracamy...

Więcej zdjęć w albumie:

Station d'epuration des eauxStation d'epuration des eaux

czwartek, 6 listopada 2014

Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole

W ramach  projektu Comenius włączamy się w działania naszej szkoły związane z Tygodniem Edukacji Globalnej15-23 listopada 2014

Temat przewodni tegorocznej edycji:
"Czy wiesz, co zjesz jutro?
Nie wszyscy na świecie są pewni codziennego posiłku.
TEG - 2014 - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE"

Uczniowie biorący udział w projekcie proszeni są o wykonanie karty obserwacji swojego codziennego menu i zapisanie, jakie produkty spożyli w ciągu jednego wybranego dnia, skąd pochodzą te produkty (lokalne, krajowe czy importowane), a w przypadku gdy są to produkty zagraniczne, należy podać  szacunkową ilość kilometrów, jaką musiały one przebyć z kraju pochodzenia do Polski.

W celu obliczenia ilości kilometrów, jakie dany produkt musiał pokonać z kraju swojego pochodzenia, by trafić na nasze stoły, należy skorzystać z kalkulatora na stronie internetowej http://www.foodmiles.com
Obserwacje należy przedstawić  na kartce A3 do dnia 19 listopada w formie tabeli wg następującego schematu:

Produkt (wyłącznie jego rysunek lub zdjęcie)   /    ilość kilometrów          /       kraj

Na końcu listy podliczamy wszystkie kilometry.
Uwaga! Praca powinna przedstawiać wysoki poziom staranności wykonania.

poniedziałek, 3 listopada 2014

Aquanet - wycieczka zaplanowana


We wtorek 18 listopada o godz.9.00 wyruszamy, by poznać wszystkie sekrety wody w kranie!

https://www.facebook.com/events/1547014008843301/


http://www.aquanet.pl/akcja-edukacyjna-plusk,203


Na najstarszych uczestników Akcji Edukacyjnej Plusk- uczniów gimnazjów - czekają wycieczki, podczas których zaplanowane jest zwiedzanie Ujęcia Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Dzięki takim wyjazdom wszyscy uczestnicy mogą w sposób naoczny zapoznać się z procesem uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Obok tych najważniejszych celów, chcemy również zwrócić uwagę na ogromny wkład technologiczny w proces oczyszczania ścieków, aby móc je zwrócić do środowiska. Jak również popularyzujemy wiedzę na temat znaczenia działalności firmy Aquanet dla poprawy środowiska naturalnego.
Dzięki Akcji Edukacyjnej Plusk przyczyniamy się do zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zapoznajemy uczestników ze znaczeniem wody w przyrodzie, przekazujemy informacje o tym jak ją wykorzystujemy, jak należy ją oszczędzać oraz jak należy dbać o czystość wód w rzekach, jeziorach, itp. Zależy nam na wykształtowaniu poczucia odpowiedzialności za stan środowiska wodnego w skali lokalnej jak i globalnej.